Vacature Customer Relation Specialist (LCL)

Customer Relation Specialist (LCL) in Rotterdam

DezeDeze afdelingafdeling is gerichtgericht op LCLLCL containervervoercontainervervoer. HetHet is eeneen hechthecht en dynamischdynamisch team en iedereeniedereen werktwerkt met eeneen grotegrote mate van zelfstandigheidzelfstandigheid en eigeneigen verantwoordingverantwoording. HetHet is dédé idealeideale plekplek om allealle ins en outs van dede supply chain bijbij eeneen van dede grootstegrootste logistiekelogistieke organisatiesorganisaties terter wereldwereld tete lerenleren kennenkennen.

Description

  • JeJe ontzorgtontzorgt onzeonze klantenklanten van A-Z m.b.t. hunhun zeevrachtzendingenzeevrachtzendingen op hethet gebiedgebied van bulk transport: paktpakt nieuwenieuwe zendingenzendingen die via hethet systeemsysteem/excel wordenworden aangemeldaangemeld op;
  • HiertoeHiertoe zorgzorg jeje voorvoor dede juistejuiste documentendocumenten, zoalszoals douanedouane relateerderelateerde documentendocumenten en stem jeje afaf met dede zeevaartmaatschappijenzeevaartmaatschappijen, rederijenrederijen en wegvervoerderswegvervoerders. UiteraardUiteraard leg jeje allesalles goedgoed vast in hethet systeemsysteem;
  • DeDe verdelingverdeling van hethet werkwerk doe jeje samensamen met jeje teamgenotenteamgenoten; julliejullie zijnzijn allemaalallemaal allroundallround en kunnenkunnen elkaarelkaar goedgoed ondersteunenondersteunen;
  • UiteraardUiteraard zorgzorg jeje ervoorervoor datdat jeje klantenklanten goedgoed geïnformeerdgeïnformeerd zijnzijn over dede status van hunhun zendingenzendingen (track&trace), leveringsperiodeleveringsperiode en tarieventarieven.
  • KlantcontactenKlantcontacten gaangaan voornamelijkvoornamelijk in hethet Engels; ditdit is voorvoor joujou dandan ookook geengeen probleemprobleem.


Functie:Customer Relation Specialist
Startdatum:27-05-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HAVO
Contracttype:Vast
Salaris:3000 – 4000
Uren per week:32 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Unknown via Unknown of Unknown. Of bezoek hun website Unknown.

Deel de vacature:

Redactie Moordrechtkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de moordrechtkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Customer Relation Specialist (LCL) Page Personnel 27-05-2024

Bekijk ook andere vacatures